សម្ដេច​ក្រឡាហោម ថ្លែងថា យើង​មិនត្រូវ​ខ្វល់ខ្វាយ​ពេក ចំពោះ​ការ​តិ​ទៀន​ទាំងឡាយណា មកលើ​ភារកិច្ច ដែល​យើង​កំពុង​ធ្វើ ដើម្បី​ការពារ​អាយុជីវិត​រប​ស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​(វីដេអូ) – CEN