ចាប់​បុរស​៣​នាក់​ជួញដូរ​រក្សាទុកថ្នាំ​ម៉ា​ទឹកកក បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN