បើក​យុទ្ធនាការ​បាញ់ថ្នាំ​សម្លាប់​មេរោគ ទប់ស្កាត់​ការរីក​រាលដាល​កូ​វីដ​១៩ នៅ​ខេត្តបាត់ដំបង តាម​ការអំពាវនាវរ​បស់​ប្រមុខ​រដ្ឋាភិបាល​ – CEN