ស្ត្រី​ម្នាក់​ស្រាត​ននលគក ទៅ​ទារបំណុល​ក្នុង​បុណ្យសព តែ​លទ្ធផល​ចុងក្រោយ​បាន​ត្រឹម​អាម៉ាស់​ (មានវីដេអូ) – CEN