កូរ៉េខាងជើង ប្រកាស​គាំទ្រ​ចិន ក្នុង​ការដាក់​សម្ពាធ លើ​ទីក្រុង​ហុងកុង​ – CEN