ស្ត្រី​ជនជាតិ​កួយ មាន​អាយុ​ជាង​១០០​ឆ្នាំ រស់នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ – CEN