រក​ឃើញ​សត្វ​ស្លាប​ចំនួន​៤០​ប្រភេទ ៣៣១៤​ក្បាល នៅ​តំបន់ការពារទេសភាព​បឹង​ព្រែក​ល្ពៅ​ – CEN