អភិវឌ្ឍន៍​ខ្សែ​ច្រ​វ៉ា​ក់​តម្លៃ​ផលិតផល​ក​សិ​-​ពាណិជ្ជកម្ម​សូត្រ​ខ្មែរ​ – CEN