បាក់ជើង​៣​នាក់ និង​បែក​ភ្នែក​ម្នាក់ ដោយសារ​រថយន្ត​និង​ម៉ូតូ​បុក​គ្នា ព្រោះ​គេច​ពី​ម៉ូតូ​ដឹក​ជ្រូក នៅ​ស្រុក​ថ្មពួក​ – CEN