ចាប់ខ្លួន​មេខ្យល់​ចំនួន​២​នាក់​នៅ​ស្រុក​ពួក ដែល​នាំ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ទៅធ្វើ​ការ​ដោយ​ខុសច្បាប់ នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ – CEN