គម្រោង​ធ្វើឱ្យ​ប្រសើរឡើង​ផ្លូវ​ខេត្ត លេខ​១៤៦​បេ និង​ផ្លូវ​លេខ​១៤៨ ជា​ផ្លូវ​វាង​ក្រុង​ដ៏​មាន​សក្ដានុពល​សម្រាប់​ប​ម្រើ ឱ្យ​ការដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ​នាំចេញ​-​ចូល​តាម​នាវា កសិផល និង​ជលផល របស់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN