សម្តេច​តេ​ជោ ធ្វើដំណើរ​ឆ្ពោះទៅកាន់​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ តាម​រថយន្ត អង្គុយ​ខាងមុខ ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​ការធ្វើ​ចរាចរណ៍​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ​លើ​ដងផ្លូវ​ – CEN