សូម្បីតែ​ប្រទេស​សឹង្ហ​បុរី​ក៏​វិលមុខ​ជាមួយ​ព័ត៌មាន​ក្លែងក្លាយ​ដែរ មិនថាតែ​កម្ពុជា​យើង​ទេ​ – CEN