ក្រុមហ៊ុន​រ៉ុ​ក​រ៉ែ​មួយ​បាន​បំផ្លាញ​រូងភ្នំ​អាយុកាល ៤៦.០០០​ឆ្នាំ​នៅ​អូស្ត្រាលី​ – CEN