មន្ត្រីនគរបាល​ថ្មី ត្រូវមាន​វិន័យ គុណធម៌​ ប្រើប្រាស់​អាវុធ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ និង​ហាម​ដាច់ខាត​ការបាញ់បោះ​សេរី​ – CEN