គម្រោង​លំនៅដ្ឋាន និង​ពាណិជ្ជកម្ម​កើនឡើង នៅតាម​បណ្តោយ​ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ បើទោះបីជា​កំពុង​ប្រឈម​និង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩​ក៏ដោយ – CEN