សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន ពិនិត្យ​លទ្ធផល នៃ​ការស្ថាបនា​ផ្លូវ​ក្នុង​ក្រុងព្រះសីហនុ ដែលជា​ផ្លូវ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ ក្នុងការ​ធ្វើឱ្យ​ក្រុងព្រះសីហនុ ក្លាយជា​ទីក្រុង​ទេសចរណ៍ និង​ពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏​ស៊ី​វិ​ល័យ​(​វីដេអូ​) – CEN