ជប៉ុន ពិចារណា​បើក​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ មកពី​ប្រទេស​ដែលមាន​ការឆ្លង​វីរុស​កូ​រ៉ូ​ណា​ទាប ចូល​ប្រទេស​ខ្លួន​ – CEN