ផ្ទះ​៦​ខ្នង​រលំ​ដោយសារ​ភ្លៀង និង​ខ្យល់​ខ្លាំង រលំ​រោង​អាពាហ៍ពិពាហ៍​មួយកន្លែង កាលពី​ល្ងាច​មិញ​ – CEN