លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន ៖ ដំណើរការ​ការឧបត្ថម្ភ​សាច់ប្រាក់​មាន​តម្លាភាព គឺជា​ជោគជ័យ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ក្នុង​ការផ្ដល់សេវា​សង្គម មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងដំណាក់កាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ – CEN