ក្នុង​ខែឧសភា នៃ​ការ​រឹតបន្តឹង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវគោក ធ្វើ​ឲ្យ​អត្រា ចំនួន​អ្នកស្លាប់ និង​របួស ដោយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ថយចុះ ប៉ុន្តែ​នៅមាន​តែ​តួលេខ​ខ្ពស់​គួរឱ្យ​បារម្ភ – CEN