មន្ត្រី​មន្ទីរ​ពាណិជ្ជកម្ម និង​មន្ត្រី​សាខា ក​.​ប​.​ប ខេត្ត ត្រូវ​ចេះ​ម្ចាស់ការ​ដោយ​ខ្លួនឯង កុំ​ចាំតែ​ក្រុមការងារ​ពង្រឹង​មន្ទីរ​ថ្នាក់ជាតិ​ចុះមក​ធ្វើ – CEN