​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា បាន​ប្រសិទ្ធិ​នាម​ឈ្មោះ​សំខាន់ៗ ចំនួន​៣​ជា​ផ្លូវការ ដែល​ទាក់ទាញ​ទេសចរណ៍ នៅ​ឆ្នេរសមុទ្រ​រាម​ – CEN