វៀតណាម​ថា​នឹង​ធ្វើជា​ម្ចាស់ផ្ទះ​ស៊ី​ហ្គេម លើក​ទី​ ៣១ ​ទាល់តែ​បាន ទោះបី​ពិភពលោក​មិនទាន់​ស្ងប់ស្ងាត់ ពី​ការ​រាតត្បាត​នៃ​មេរោគ​កូ​វីដ ១៩​ក៏ដោយ – CEN