ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៣-៩​មិថុនា មាន​ភ្លៀង​បន្ត​ធ្លាក់​ពី​ខ្សោ​យ​ទៅ​បង្គួរ ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​បាតុភូត​ផ្គរ រន្ទះ និង​ខ្យល់​កន្ត្រាក់ – CEN