រយៈពេល ៥​ខែ ដើមឆ្នាំ​២០២០ ក្រុមហ៊ុន ឡុង ស្រេង បាន​នាំចេញ​ចេកអំបូង​លឿង​ចំនួន ២២ ៧៦២​តោន​ទៅ​បរទេស​ – CEN