រន្ធត់​ណាស់​! ទើបតែ​រៀបការ​ថ្មីៗ​សោះ ក៏​ជួប​គ្រោះ​អកុសល​ត្រូវស្លាប់​ទាំងពីរ អ្វី​គួរ​ឲ្យ​ស្រណោះ​នោះ គឺ​ប្តី​សុខចិត្ត​ពលី​ជីវិត​ដើម្បី​ប្រពន្ធ នៅក្នុង​ហេតុការណ៍​… – CEN