ដំណាំ​ផ្លែឈើ​ច្រើន​ប្រភេទ និង​ទាក់ទាញ​វិស័យ​ទេសចរណ៍ នៅ​ស្រុក​សំឡូត​ – CEN