កុំ​មើលងាយ​មនុស្ស​ឲ្យ​សោះ​! ពី​ទារក​ត្រូវ​ម្តាយ​បោះចោល​ក្នុង​ធុងសំរាម ក្លាយជា​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ មាន​ប្រាក់​រាប់លាន​ដុល្លារ​ – CEN