ពីមុន​អា​មេ​រិច រិះគន់​វិធានការ​បង្ក្រាប របស់​រដ្ឋាភិបាល ក្រុមអ្នកតវ៉ា​ហុងកុង ពេលនេះ​មេដឹកនាំ​ហុងកុង រិះគន់​អា​មេ​រិច​វិញ​ម្តង​ – CEN