ខែឧសភា​ឆ្នាំ​២០២០ មាន​ភ្ញៀវទេសចរ​បរទេស មក​កម្សាន្ត​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប ថយចុះ​ជាង​៩៨​ភាគរយ​ – CEN