ប្រជាជន​ឥណ្ឌា​រាប់សែន​នាក់​សម្រុក​ជិះ​រថភ្លើង​ឡើងវិញ ទោះ​មាន​អត្រា​ឆ្លង COVID-19 ខ្ពស់​ – CEN