មេដាយ​ស៊ី​ហ្គេម​២​ជំនាន់ ត្រូវបាន​តម្កល់ទុក ក្នុង​សារមន្ទីរ​កីឡា​កម្ពុជា​ – CEN