ស្ត្រី​ម្នាក់​សង្ស័យ សាក​ថ្ម​ទូរស័ព្ទដៃ​បណ្ដើរ​មើល​បណ្ដើរ នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក មិនដឹង​មូលហេតុ​អ្វី បានជា​ឆក់​ស្លាប់​(វីដេអូ) – CEN