៤ ខែ​ឆ្នាំនេះ មន្ត្រី​ឧ​ទ្យា​នុ​រក្ស បង្ក្រាប​បទល្មើស​ធនធាន​ធម្មជាតិ​បាន​ចំនួន ២.៣៣៣ ករណី​ – CEN