គិត​ត្រឹម​ខែ ឧសភា ឆ្នាំ​២០២០ ស្ពាន​ស្ទឹងត្រង់​-​ក្រូចឆ្មារ សម្រេចការ​សាងសង់​បាន ៨៧,៥ % ហើយ​គ្រោង​បញ្ចប់ ក្នុង​ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ នេះ​ – CEN