​អ៊ីតាលី បើក​ឲ្យ​អ្នកទេសចរ មកពី​អឺរ៉ុប​ចូល​លេង​វិញ ដើម្បី​ស្តារ​ឧស្សាហ៍កម្ម​ទេសចរណ៍​សំខាន់ៗ​ – CEN