​ស្រណោះ​ណាស់​ម្ចាស់​ថ្លៃ​! ក្មេងស្រី​អាយុ​១៣​ឆ្នាំ តស៊ូ​អង្គុយ​ក្រោម​កម្តៅថ្ងៃ​ក្តៅហែង ដើម្បី​ទទួលបាន​អ៊ីនធឺណិត​ប្រសើរ សម្រាប់​រៀន​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​ – CEN