អ្នកតំណាងរាស្ត្រ​មណ្ឌល​ស្វាយរៀង ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ផ្សព្វផ្សាយ​សេចក្តីណែនាំ និង​បទបញ្ជា​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់ ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ – CEN