ក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រេច​ដាក់ចេញ​វិធាន​សុវត្ថិភាព និង​ក្រម​ប្រតិបត្តិ​ពិសេស សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍​ធំៗ ៤ ក្នុងដំណាក់កាល និង​ក្រោយ​កូ​វីដ​១៩ – CEN