អា​មេ​រិច​ផ្អាក​ជើងហោះហើរ​ទាំងអស់ របស់​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍​ចិន ក្រោយ​ចិន​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ខ្លួន បន្ត​ការហោះហើរ​ទៅ​ចិន​ – CEN