នារី​ម្នាក់​ព្រមាន​គ្រប់គ្នា ឲ្យ​ប្រយ័ត្ន​ក្នុងការ​ប្រើប្រាស់​ថ្នាំ​បំបាត់​ការឈឺចាប់​មួយ​ប្រភេទ ដែល​ពុំ​នឹកស្មាន​ប្រតិកម្ម​ដ៏​សាហាវ​ខ្លាំង​យ៉ាងនេះ​! – CEN