អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ញ៉ាំ​ភេសជ្ជៈ​គ្រាប់​ជី ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN