សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​៤ បានធ្វើការ​ពិភាក្សា​និង​អនុម័ត​សេចក្ដីព្រាងច្បាប់​ចំនួន​២ ដែល​នៅសល់​កាលពី​ម្សិលមិញ​ – CEN