​ខ្លាច​បាត់​រូបថត និង​វីដេអូ​នៅក្នុង​ទំព័រ​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​… លោកអ្នក​អាច​រក្សាទុក​នៅក្នុង Google Drive បាន​ – CEN