ធ្វើស្រែ​បង្ហាញ​ដោយ​ប្រើ​គ្រឿងយន្ត និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់ បម្រើឱ្យ​វិស័យ​ផលិតកម្ម​ស្រូវ បែប​បច្ចេកវិជ្ជា​ទំនើប តាមរយៈ​គម្រោង​កម្មវិធី​ខ្សែសង្វាក់​តម្លៃ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​-​អូស្ត្រាលី​ – CEN