ប្អូនស្រី​លោក​គីម ជុង​អ៊ុន ត្រូវបាន​តែងតាំង​ឲ្យទទួល​បន្ទុ​កសន្តិសុខ​ជាតិ​ – CEN