ផ្ដើមចេញ​ពី​អំពើ​ប្លន់​សម្លាប់​យក​ទ្រព្យសម្បត្តិ មូលហេតុ​ស្ត្រី​ជា​ឃាតករ​ត្រូវការ​លុយ​ចំនួន​២.៥០០​ដុល្លារ ដើម្បី​រត់​ការដោះស្រាយ​រឿងប្តី​ជាប់ពន្ធធនាគា​រ​ព្រៃស​ – CEN