ផ្សារ​ទំនើប អ៊ី​អន ម៉​ល និង​ក្រុមហ៊ុន​វី​ង សហការគ្នា​ក្នុង​ការទិញ​ទំនិញ​ប្រកបដោយ​ភាពងាយស្រួល ដោយ​មិនចាំបាច់​ប្រើប្រាស់​ក្រដាស់ប្រាក់​ – CEN