មេដឹកនាំ​ក្រុម​អាល់​កៃ​ដា នៅ​អា​ហ្វ្រិ​ច​ខាងជើង ត្រូវ​កងទ័ព​បារាំង​សម្លាប់​ – CEN